• Garance nejlepší ceny – nejnižší garantovaná cena při rezervaci pouze z našich webových stránek
 • Zdarma upgrade na vyšší typ pokoje (dle dostupnosti hotelu)
 • Zdarma parkování (u vyšších typů pokoje)
 • Změny v rezervaci zdarma
odeslat
Speciální nabídky Ceny a Rezervace
Garance nejlepší ceny
Příjezd 26
05 24
Odjezd 26
05 24
Počet dospělých
Počet dětí

Všeobecné a storno podmínky

Všeobecné, platební a storno podmínky

Příjezd a odjezd:

Centrální recepce pro všechny hotely Spa Resortu Libverda se nachází v Hotelu Nový Dům. Zde probíhá přihlášení k pobytu (check-in, od 14:00) i odhlášení (check-out, do 10:00). Dřívější check-in a pozdnější check-out je po domluvě a za poplatek.

Identifikační pásky:

Při Vašem příjezdu a registraci na recepci Vám bude připnuta ID páska, která Vás opravňuje čerpat zakoupené služby ve Spa Resortu Libverda.

Klientovi není možné poskytnout ID pásku bez pevného uzavření na ruku. Jedná se o jednoznačnou identifikaci klienta Spa Resortu Libverda.  

ID pásky máme rozděleny barevně dle druhu stravy a stravovacího sálu. Stravovací sály jsou u vstupu barevně označeny.

Klientům jsou na základě této ID pásky poskytovány zdarma vstupy na prohlídky, kulturní a společenské akce pořádané Spa Resortem Libverda (pokud v kulturním kalendáři resortu není uvedeno jinak).

ID páska je obsluhou recepce připevněna na zápěstí ruky a klient ji má po celou dobu pobytu. Při úmyslném poškození nebo ztrátě je účtován poplatek 5.000 Kč.

Pásky jsou z anti alergenního materiálu jsou voděodolné a je možné je bez omezení používat v rámci všech procedur.Storno podmínky:

Hotelové ubytování:

Storno ve Spa Resortu Libverda by mělo být provedeno MINIMÁLNĚ 48 HODIN před předpokládaným časem Vašeho příjezdu. V případě pozdějšího storna nebo nedojezdu Vám bude účtován poplatek ve výši 100% částky za první noc pobytu. V případě přerušení pobytu nebo dřívějšího odjezdu budou účtována plná cena za všechny objednané služby.

Pobytové balíčky: 

 • při zrušení nebo zkrácení pobytu v době 21 - 15 dní před příjezdem, bude účtováno 25% ceny všech objednaných služeb,
 • při zrušení nebo zkrácení pobytu v době 14 - 8 dní před příjezdem, bude účtováno 50% ceny všech objednaných služeb,
 • při zrušení nebo zkrácení pobytu v době 7 a méně dní před příjezdem, bude účtována plná cena za všechny objednané služby.  V případě přerušení pobytu nebo dřívějšího odjezdu budou účtována plná cena za všechny objednané služby.

Jako garance je požadovaná kreditní karta nebo záloha. 

Chcete-li zrušit svou rezervaci, je nutné ji zrušit on-line, e-mailem nebo se případně obraťte na oddělení rezervací v hotelu, pro potvrzení zrušení. 

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. má právo změnit hotel, musí však být dodržena stejná nebo vyšší kategorie ubytování dle objednávky (rezervace). Využívá se ve výjimkách či technických obtížích. Všechny hotely se nachází v docházkové vzdálenosti od recepce a po změně platí i nadále storno podmínky.

Pokud písemné storno neprovedete, bude Vám účtován storno poplatek dle storno podmínek (platí i pro hotelové ubytování). Deposit/rezervační poplatek je nevratný.

Pobyty realizované v období 20. 12. - 1. 1. je nutné uhradit nejdéle do 30. 11., v opačném případě může být Vaše rezervace zrušena.

V případě stornování služeb (pobytu) pro období pobytu 20. 12. - 1. 1. činí stornopoplatek:

 • do 30 dní před nástupem bez stornopoplatku,
 • 29–21 dní před nástupem 10 % z celkové ceny pobytu, min. 500 Kč,
 • 20–8 dní před nástupem 30 % z celkové ceny pobytu, min. 1.500 Kč,
 • 7–2 dny před nástupem 50 % z celkové ceny pobytu, min. 2.000 Kč,
 • 2–0 dní před nástupem a nenastoupení 100 % z celkové ceny objednaných služeb.

Chcete-li zrušit svou rezervaci, je nutné ji zrušit on-line, emailem nebo se případně obraťte na oddělení rezervací v hotelu pro potvrzení zrušení.

Nevratná rezervace (non-refundable)

Při rezervaci s nevratnými podmínkami (non-refundable) je vždy vyžadována záloha ve výši 100% částky za všechny objednané služby, která je účtována na platební kartu klienta v den rezervace a zúčtována v době pobytu.

V případě zrušení, úpravy nebo v případě nedojezdu (host nedorazí do půlnoci do hotelu), se stává celková částka poplatkem za zrušení rezervace a žádná část platby nebude vrácena za žádných okolností. Rezervace je konečná.

Potvrzením rezervace s nevratnými podmínkami klient bere na vědomí, že neexistuje žádný právní nárok na náhradu, ani v případě změny plánů ani v případě vyšší moci.


Skupinové rezervace

Za skupinovou rezervaci je považovaná rezervace pro min. 15 hostů.

Jako garance je požadována úhrada 50 % celkové hodnoty rezervace do 14 dnů od potvrzení rezervace jako zálohy; tato záloha bude zúčtována oproti celkové platbě. Zbytek platby je vyžadován před příjezdem nebo při check-inu.

Výhody skupinové rezervace:

 • blokace pokojů až 365 dní dopředu dle požadavků skupiny,
 • možnost bezplatného zrušení až 10 % z celkového počtu hostů do 15 dnů před příjezdem.

Storno podmínky skupinové rezervace: 

 • do 30 dnů před příjezdem zdarma, 
 • 30-15 dnů před příjezdem 50 % z celkové ceny rezervace, 
 • 14-0 dnů před příjezdem a v případě nedojezdu 100 % z celkové ceny rezervace


Lázeňské pobyty

Platnost rezervace komplexní nebo příspěvkové lázeňské péče je podmíněna uhrazením zálohy ve výši 1.000 Kč se splatností do 14 dnů od rezervace klienta. 

Pokud bude rezervace klientem zrušena, vznikne společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. nárok na smluvní pokutu, a to ve výši uhrazené zálohy, a na zaplacení smluvní pokuty je společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. oprávněna započítat od klienta uhrazenou zálohu. 

V případě nastoupení klienta na takto rezervovanou lázeňskou péči bude uhrazená záloha vrácena, nebo započtena vůči doplatkům na klientem objednané a poskytnuté služby.

Při zrušení nebo zkrácení pobytu v době 7 a méně dní před příjezdem nebo v jeho průběhu, bude účtována plná cena za všechny objednané služby (nad rámec úhrady pojišťovny).  

Vouchery

Spa Resort Libverda nabízí k zakoupení vouchery (dárkové poukazy). Voucher může být vystaven na konkrétní pobyt, proceduru, jméno (obdarovaného) anebo hodnotu. Standardní doba platnosti voucheru je 12 měsíců.

Po uhrazení Vám jej pošleme e-mailem. Pokud si přejete zaslání poštou, bude účtováno poštovné ve výši 200 Kč.

Voucher není možné vrátit ani vyměnit za peníze. 

Služby poskytované společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. (dále jen společnost) je možno čerpat i prostřednictvím dárkových poukázek. Dárkovou poukázku v příslušné nominální hodnotě lze uplatnit na lázeňské a wellness pobyty a procedury.

Podmínkou pro uplatnění dárkového poukazu je zaplacení 100 % ceny dárkového poukazu.

Dárkovou poukázku na pobyt / proceduru lze uplatnit pouze na konkrétní produkt, který je na poukázce vyznačen.

Uplatnit lze pouze dárkovou poukázku, která byla vystavena společností anebo rezervačním portálem Bookolo system s.r.o. a současně zakoupena na webových stránkách společnosti www.lazne-libverda.cz.

Poukázka musí být vyčerpána nejpozději do data platnosti vyznačeného na dárkové poukázce. Po tomto datu nelze dárkovou poukázku uplatnit, ani žádat vrácení hotovosti, a to ani v případě nevyčerpané celé hodnoty dárkové poukázky. Z kapacitních důvodů společnost doporučuje termín čerpání sjednat co nejdříve.

Platnost dárkové poukázky je možné prodloužit o 2 měsíce za paušální částku 200 Kč, a to i opakovaně. Poplatek za prodloužení je však nutné zaplatit nejdéle do 14 dnů od prodloužení a nejdéle 7 dní před začátkem pobytu.

Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Je-li kupujícím spotřebitel, bere tento na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Nejedná-li se o výše uvedené či i o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy kupující musí zaslat na adresu Spa Resort Libverda, obchodní oddělení, Lázně Libverda 82, 463 62 Lázně Libverda. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě platného odstoupení od smlouvy vrátí společnost peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bankovním převodem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je společnost také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí společnost kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


Online platba

Rezervaci a dárkový voucher je možné uhradit online přes platební bránu anebo přímým bankovním převodem. Poskytovatelem této služby je společnost ComGate Payments, a.s., kam můžete směrovat i dotazy k platbám, případně reklamace: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora,comgate,cz anebo tel: +420 228 224 267.

Možné platební metody - platby kartou (doplnění údajů z platební karty) a platebními tlačítky bank (přesměrování na Vaši banku a tzv. okamžitá platba).

Při online platbě a následném zrušení rezervace může být požadován manipulační poplatek (výše se odvíjí od celkové ceny rezervace a souvisí s poplatkem ComGate).


Nekuřácké prostory

Všechny pokoje i prostory lázeňských budov jsou nekuřácké. V případě porušení může být účtována pokuta 2.000 Kč, která je splatná v den odjezdu hosta z Resortu.

V případě, že se jedná o komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči plně nebo zčásti hrazenou zdravotní pojišťovnou a dochází k opakovanému porušení zákazu kouření, pobyt hosta může být ukončen a následně je informována zdravotní pojišťovna.


Speciální diety a požadavky na stravu

Pro hotelové ubytování a pobytové balíčky je standardně poskytována strava formou bufetu/à la carte (dle nabídky šéfkuchaře). Pro klienty zdravotních pojišťoven je standardně poskytována kontinentální (servírované) stravování. V případě požadavku na speciální stravování je společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. oprávněna požadovat příplatek. Požadavky je nutné hlásit při rezervaci anebo je uvádět do poznámky rezervace. Na základě toho je účtován příplatek na celou dobu pobytu. Výše příplatků ke standardní ceně činí (dle rozsahu objednané stravy, výpočet může zpracovat na přání rezervační oddělení):

 • bezlepková dieta 30 %, 
 • bezlaktózová dieta 50 % 
 • veganská strava 50 %.

Nabíjení elektromobilů, elektrokol/koloběžek

V rámci areálu v současnosti není možné nabíjet elektromobily. Nejbližší stanice se nachází v Hejnicích (2 km) v areálu Kláštera - Mezinárodního centra duchovní obnovy.

Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek je zpoplatněno částkou 50 Kč/den a zařízení. Na recepci je nutné uvést, že máte elektrokolo či elektrokoloběžku, o místech pro nabíjení budete informováni právě na recepci. 


Testování na COVID-19

Pokud se v průběhu pobytu necítíte dobře či máte známky nachlazení, je možné na zdravotním úseku (u sestřiček) požádat o provedení testu na COVID-19. 

V případě pozitivního výsledku bude informován sloužící lékař, který rozhodne o dalším postupu.

K absolvování testu můžete být vyzváni i personálem, v takovém případě je absolvování testu povinné.

Cena testu činí 80 Kč a je splatná při odjezdu.