• Gwarancja najlepszej ceny - uzyskaj 5% zniżkę
 • Upgrade na wyższy standard pokoju za darmo (w zależności od dostępności hotelu)
 • Bezplatny parking (w wyższych typach pokoi)
 • Zmiany w rezerwacji za darmo
Zatwierdź
Oferty specjalne Ceny i rezerwacje
Gwarancja najlepszej ceny
Przyjazd 29
02 24
Wyjazd 29
02 24
Dorośli
Dzieci

Warunki platności i storno

Ogólne warunki, warunki płatności i storno

 

Przyjazd:

Recepcja centralna dla przyjazdów do Resortu Spa Libverda znajduje się w Hotelu Nový Dům. W tym miejscu odbywa się zameldowanie pobytu (check-in od godziny 14:00) oraz wymeldowanie (check-out do godziny 10:00).

ID taśma identyfikacyjna:

Po przyjeździe i rejestracji w recepcji zostanie Państwu przypięta ID taśma identyfikacyjna, która uprawnia do korzystania z zakupionych usług w Resort Spa Libverda.

Klient nie można przekazać ID taśma identyfikacyjną bez trwałego zamknięcia na ręce. Chodzi o unikalną identyfikację klienta Resortu Spa Libverda.  

ID taśmy identyfikacyjne mamy podzielone kolorystycznie w zależności od rodzaju diety oraz sali restauracyjnej. Sale restauracyjne są przy wejściu oznaczone kolorystycznie.

Na podstawie ID taśmy identyfikacyjnej przysługuje klientom DARMOWY wstęp na ekskursję, na imprezy kulturalne i towarzyskie organizowane przez Resort Spa Libverda (o ile nie zaznaczono inaczej w kalendarzu kulturalnym resortu). Ponadto klient ma prawo do otrzymywania voucherów na poczęstunek, na przykład na kawę i ciastko lub butelki wina zakupione przez klienta w pakietach pobytowych.

ID taśma identyfikacyjna jest przez obsługę recepcji przymocowana do nadgarstka oraz klient ma go przez cały czas pobytu. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub utraty zostanie naliczona opłata 5000 CZK.

Taśmy wykonane są z antyalergicznego materiału, są wodoodporne i mogą być używane bez ograniczeń we wszystkich procedurach.

Identyfikacja ta pomoże nam w następnym podnoszeniu jakości świadczonych usług.

 Warunki storno:

Zakwaterowanie w hotelu:

Storno w Resorcie Spa Libverda powinno być wykonane MINIMALNIE 48 GODZIN przed przewidywanym czasem Twojego przyjazdu. W przypadku opóźnionego storno zostanie naliczona opłata w wysokości 100% z kwoty za pierwszy nocleg pobytu. W przypadku przerwania pobytu lub wcześniejszego wyjazdu zostanie naliczona pełna cena za wszystkie zamówione usługi.

Pakiety pobytowe: 

 • W przypadku storno pobytu lub jego skrócenia w czasie od 21 do 15 dni przed planowanym przyjazdem, będzie naliczonych 25% z ceny wszystkich zamówionych usług.
 • W przypadku storno pobytu lub jego skrócenia w czasie od 14 do 8 dni przed planowanym przyjazdem, będzie naliczonych 50% z ceny wszystkich zamówionych usług. 
 • W przypadku storno pobytu lub jego skrócenia w czasie 7 dni i mniej przed planowanym przyjazdem, będzie naliczana pełna cena za wszystkie zamówione usługi. 
 • W przypadku przerwania pobytu lub wcześniejszego wyjazdu zostanie naliczona pełna cena za wszystkie zamówione usługi.

Karta kredytowa lub depozyt są wymagane jako gwarancja.

Anulowania swojej rezerwacji należy dokonać online, e-mailem lub kontaktując się z działem rezerwacji w hotelu w celu potwierdzenia anulowania.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. ma prawo do zmiany hotelu pod warunkiem zachowania tej samej lub wyższej kategorii zakwaterowania zgodnie z zamówieniem (rezerwacją). Jest to stosowane w wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku wystąpienia problemów technicznych. Wszystkie hotele znajdują się w niewielkiej odległości od recepcji, a po zmianie nadal obowiązują zasady anulowania rezerwacji.

Jeżeli rezerwacja nie zostanie anulowana na piśmie, gość zostanie obciążony opłatą za anulowanie zgodnie z zasadami anulowania (dotyczy również zakwaterowania w hotelu). Kaucja / opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.


 

Pobyty realizowane od 20 grudnia do 1 stycznia muszą zostać opłacone nie później niż 30 listopada r. W przeciwnym razie rezerwacja może zostać anulowana.

W przypadku rezygnacji z usług (pobytu) na okres pobytu od 20 grudnia do 1 stycznia opłata za anulowanie wynosi:

 • do 30 dni przed przyjazdem: bez opłaty za anulowanie
 • 29-21 dni przed przyjazdem: 10% całkowitej ceny pobytu, min. 500 CZK
 • 20–8 dni przed przyjazdem: 30% całkowitej ceny pobytu, min. 500 CZK
 • 7–2 dni przed przyjazdem: 50% całkowitej ceny pobytu, min. 500 CZK
 • 2–0 dni przed przyjazdem i nie pojawienie się: 100% całkowitej ceny pobytu


Jeśli chcesz anulować rezerwację, musisz ją anulować on-line, e-mailem lub skontaktować się z działem rezerwacji hotelowych w celu potwierdzenia anulowania.

Rezerwacja bezzwrotna

Przy rezerwacji na warunkach bezzwrotnych zawsze wymagany jest zadatek w wysokości 100% kwoty za wszystkie zamówione usługi, który pobierany jest z karty płatniczej klienta w dniu rezerwacji i rozliczany w trakcie pobytu.

W przypadku anulowania, zmiany lub niepojawienia się gościa w hotelu (gość nie przybędzie do hotelu przed północą) całkowita kwota stanowi opłatę za anulowanie i żadna część płatności nie zostanie zwrócona w żadnych okolicznościach. Rezerwacja jest ostateczna.

Potwierdzając rezerwację na warunkach bezzwrotnych, klient przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo do odszkodowania ani w przypadku zmiany planów, ani w przypadku działania siły wyższej.


Bony podarunkowe

Spa Resort Libverda oferuje do nabycia vouchery (bony podarunkowe). Voucher może być wystawiony na konkretny pobyt, zabieg, imię i nazwisko (osoby obdarowanej) lub wartość. Standardowy okres ważności vouchera wynosi 12 miesięcy.

Po dokonaniu płatności wyślemy go za pośrednictwem e-maila. W przypadku wysyłki vouchera pocztą zostanie pobrana opłata pocztowa w wysokości 200 CZK.

Vouchera nie można zwrócić ani wymienić na pieniądze. 

Z usług świadczonych przez spółkę LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. (zwana dalej spółką) można również skorzystać za pośrednictwem bonów podarunkowych. Bon podarunkowy o odpowiedniej wartości nominalnej można wykorzystać na pobyty uzdrowiskowe i wellness oraz na zabiegi.

Warunkiem realizacji bonu podarunkowego jest uiszczenie 100% ceny bonu podarunkowego.

Bon upominkowy na pobyt / zabieg można zrealizować tylko na konkretny produkt wskazany na bonie.

Zrealizowany może zostać tylko bon podarunkowy wydany przez spółkę lub portal rezerwacyjny Bookolo system s.r.o. i jednocześnie zakupiony na stronie internetowej spółki www.lazne-libverda.cz.

Bon musi zostać wykorzystany najpóźniej w dniu upływu terminu ważności wskazanego na bonie podarunkowym. Po tej dacie bonu upominkowego nie można zrealizować ani ubiegać się o zwrot gotówki, nawet jeśli nie została wykorzystana pełna wartość bonu podarunkowego. Ze względu na obłożenie spółka zaleca jak najszybsze uzgodnienie daty wykorzystania.

Ważność bonu podarunkowego może zostać przedłużona o 2 miesiące za opłatą ryczałtową w wysokości 200 CZK, nawet wielokrotnie. Opłatę za przedłużenie należy jednak uiścić nie później niż 14 dni po przedłużeniu i nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.

Zakupione bony podarunkowe nie podlegają zwrotowi. Jeżeli kupujący jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe między innymi odstąpienie od Umowy sprzedaży, która została zmieniona zgodnie z życzeniem kupującego lub na jego rzecz, od Umowy sprzedaży na dostawę szybko psujących się towarów, jak również towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie, oraz od Umowy sprzedaży na dostawę towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i nie mogą one być zwrócone ze względów higienicznych. Jeżeli nie chodzi o wyżej podany lub o inny przypadek, kiedy od Umowy sprzedaży nie można odstąpić, Kupujący ma zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od odbioru towarów, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, ten okres biegnie od dnia odbioru ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od Umowy sprzedaży należy wysłać na adres spółki w terminie podanym w poprzednim zdaniu. Odstąpienie od Umowy sprzedaży kupujący powinien wysłać pod adres: Spa Resort Libverda, obchodní oddělení, Lázně Libverda 82, 463 62 Lázně Libverda. W przypadku ważnego odstąpienia od Umowy sprzedaży Umowa sprzedaży zostanie uznana od początku za nieważną. Towar należy zwrócić spółce do 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstąpi od Umowy sprzedaży, koszty związane ze zwrotem towarów ponosi Kupujący, także w przypadku, gdy towar nie może być zwrócony ze względu na jego charakter zwykłą drogą pocztową. W przypadku ważnego odstąpienia od umowy, spółka zwróci Kupującemu przelewem bankowym środki otrzymane od kupującego w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży. Jeżeli kupujący odstąpi od Umowy sprzedaży, spółka nie ma obowiązku zwrotu otrzymanych środków pieniężnych kupującemu, zanim kupujący towaru nie zwróci lub nie udokumentuje, że towar spółce wysłał. Prawo do odszkodowania za szkodę powstałą na towarze spółka jest uprawniona jednostronnie skompensować z roszczeniem kupującego z tytułu zwrotu ceny sprzedaży. W przypadkach, gdy kupujący ma, zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, również prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w dowolnym momencie, do czasu przejęcia towaru przez kupującego. W takim przypadku spółka zwróci kupującemu bez zbędnej zwłoki cenę sprzedaży, bezgotówkowo na rachunek wskazany przez kupującego.

Pomieszczenia dla niepalących

We wszystkich pokojach i pomieszczeniach budynków uzdrowiskowych obowiązuje zakaz palenia. W razie naruszenia zakazu może zostać naliczona kara pieniężna w wysokości 2.000 CZK, którą należy uiścić w dniu wyjazdu gościa z ośrodka.

W przypadku, gdy chodzi o kompleksową lub dofinansowaną opiekę uzdrowiskową w całości lub częściowo uiszczaną przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych i wielokrotne naruszenie zakazu palenia, pobyt gościa może zostać zakończony, a zakład ubezpieczeń zdrowotnych zostanie o tym fakcie poinformowany.


Specjalne diety i wymagania dietetyczne

W przypadku noclegów hotelowych i pakietów pobytowych standardowo zapewniamy wyżywienie w formie bufetu/à la carte (wg oferty szefa kuchni). Dla klientów kas chorych wyżywienie kontynentalne (serwowane) w standardzie. W przypadku zamówienia specjalnego cateringu firma LÁZNÁ LIBVERDA, a.s. uprawniony do żądania dopłaty. Żądania należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji lub wymieniać je w uwagach do rezerwacji. Na tej podstawie pobierana jest dodatkowa opłata za cały czas pobytu. Wysokość dopłat do ceny standardowej wynosi (w zależności od zakresu zamawianego posiłku kalkulacja może być wykonana na zlecenie działu rezerwacji):

 • dieta bezglutenowa 30%,
 • dieta bez laktozy 50%
 • dieta wegańska 50%.