• Gwarancja najlepszej ceny - uzyskaj 5% zniżkę
  • Upgrade na wyższy standard pokoju za darmo (w zależności od dostępności hotelu)
  • Bezplatny parking (w wyższych typach pokoi)
  • Zmiany w rezerwacji za darmo
Zatwierdź

Pobyty refundowane

Pobyty refundowane


POBYTY REFUNDOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Jakie rodzaje pobytów leczniczych są refundowane?

Uzdrowiskowe leczenie leczniczo-rehabilitacyjne świadczone jest wyłącznie, jako uzdrowiskowa opieka szpitalna. Refundowana jest, albo w całości, jako leczenie kompleksowe, albo z części odpłatna.Lista schorzeń należących do uzdrowiskowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego (załącznik nr 5 do ustawy o zdrowotnym ubezpieczeniu publicznych) ustala pojedyncze wskazania lekarskie, długość pobytu leczniczego, możliwość jego przedłużenia, możliwość powtórzenia leczenia uzdrowiskowego oraz jego przedziały czasowe. Ustawowo dane warunki dotyczące świadczenia leczenia uzdrowiskowego dopełnia rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 2/2015 Dz.U., które ustala założenia wskazań lekarskich, przeciwwskazania, kryteria specjalistyczne dotyczące świadczenia uzdrowiskowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego, specjalizację lekarzy wystawiających skierowanie, miejsca uzdrowiskowe orientowane według wskazań lekarskich.

 


   

Refundowane w całości lub częściowo?

To, czy leczenie uzdrowiskowe będzie świadczone, jako kompleksowe (w całości refundowane),
albo jako z części odpłatne, wynika z powyżej podanych norm legislacyjnych, które lekarze powinni przestrzegać.

W przypadku kompleksowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego zakład ubezpieczeń zdrowotnych refunduje koszty leczenia, koszty związane z pobytem (noclegi, wyżywienie) na poziomie standardowym zakontraktowanym z usługodawcami leczenia uzdrowiskowego. W przypadku kompleksowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego transport do sanatorium i z powrotem refunduje ZUZ RCz tylko w przypadku, iż stan zdrowotny pacjenta, zgodnie z oświadczeniem lekarza prowadzącego, który transport ten przepisał, nie pozwala na korzystanie z normalnego sposobu transportu bez użycia usług transportu medycznego.

W przypadku kompleksowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego będzie pobyt osoby towarzyszącej refundowany tylko w przypadku, kiedy jego niezbędność potwierdzi lekarz rewizyjny (koszty osoby towarzyszącej refunduje zakład ubezpieczeń zdrowotnych pacjenta - noclegi i wyżywienie).

Drugi ze sposobów to uzdrowiskowe leczenie leczniczo-rehabilitacyjne z części odpłatne. W tym przypadku zakład ubezpieczeń zdrowotnych refunduje tylko standardowe leczenie oraz pozostałe koszty związane z pobytem pokrywa sobie pacjent sam. Wydatki finansowe pacjenta, którymi z części sobie pokrywa pobyt, są różne, i to w zależności na czasie trwania jego pobytu leczniczego, dalej na jakości noclegów oraz również na porze roku, którą sobie do leczenia uzdrowiskowego wybierze.
Wniosek na obydwa sposoby leczenia uzdrowiskowego powinien zaakceptować lekarz rewizyjny.
 

JAK DOJECHAĆ DO LÁZNÍ LIBVERDA ZA POŚREDNICTWEM ZAKŁADU UBIEZBIECZEŃ ZDROWOTNYCH?

Szanowni klienci, ponieważ radykalna nowelizacja kompleksowego/z części odpłatnego leczenia uzdrowiskowego wnosi do te kwestii wiele zmian, zdecydowałyśmy się poinformować o podstawowych zagadnieniach właśnie tą drogą.

W jaki sposób należy się ubiegać o sanatorium?

1. Odwiedź swojego lekarza rodzinnego, który na wniosek lekarza specjalisty przygotuje wniosek na leczenie uzdrowiskowe.
Poproś, że by na pierwsze miejsce we wniosku lekarz zaznaczył RESORT SPA LIBVERDA.
2. Wniosek zostanie przekazany do zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, gdzie lekarz rewizyjny wniosek zatwierdzi/odrzuci.
W trakcie procedury akceptacyjnej możesz się już zwrócić do punktu rezerwacyjnego naszego uzdrowiska z zapytaniem o wolne terminy oraz możesz ewentualnie dokonać rezerwację wstępną.
Jeżeli termin rozpoczęcia pobytu nie zarezerwujesz sobie sam, to zostanie Ci przydzielony przez nas.
3. Zatwierdzony wniosek o leczenie uzdrowiskowe zostanie przekazany do punktu rezerwacyjnego - po jego rozpatrzeniu zostanie do Ciebie wysłany list zapraszający i ostateczne rozliczenie pobytu.Jeżeli w przypadku leczenia uzdrowiskowego z części odpłatnego otrzymałeś na swój adres już wniosek na leczenie uzdrowiskowe, prześlij go do naszego uzdrowiska listem poleconym.

Przydzielony termin pobytu mi nie odpowiada - co mam robić?

Jak tylko będziemy mieli wolne miejsca, z chęcią dostosujemy się do Twojego terminu - należy wszak brać pod uwagę ważność zatwierdzonego wniosku:

Kompleksowe leczenie uzdrowiskowe – rozpoczęcie pobytu możliwe jest do 3 miesięcy od wydania wniosku, w przypadku stanu pooperacyjnego do 3 miesięcy po przeprowadzonej operacji
Leczenie uzdrowiskowe z części odpłatne – rozpoczęcie pobytu możliwe do 6 miesięcy od wydania wniosku.