• Gwarancja najlepszej ceny - uzyskaj 5% zniżkę
  • Upgrade na wyższy standard pokoju za darmo (w zależności od dostępności hotelu)
  • Bezplatny parking (w wyższych typach pokoi)
  • Zmiany w rezerwacji za darmo
Zatwierdź

Dla lekarzy

Dla lekarzy


Pobyty refundowane przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych

Jakie rodzaje pobytów leczniczych są refundowane?

Uzdrowiskowe leczenie leczniczo-rehabilitacyjne świadczone jest wyłącznie, jako uzdrowiskowa opieka szpitalna. 
Refundowane jest albo w całości, jako leczenie kompleksowe, albo, jako leczenie z części odpłatne. Lista schorzeń należących do uzdrowiskowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego (załącznik nr 5 do ustawy o zdrowotnym ubezpieczeniu publicznych) ustala pojedyncze wskazania lekarskie, długość pobytu leczniczego, możliwość jego przedłużenia, możliwość powtórzenia leczenia uzdrowiskowego oraz jego przedziały czasowe. Ustawowo dane warunki dotyczące świadczenia leczenia uzdrowiskowego dopełnia rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 2/2015 Dz.U., które ustala założenia wskazań lekarskich, przeciwwskazania, kryteria specjalistyczne dotyczące świadczenia uzdrowiskowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego, specjalizację lekarzy wystawiających skierowanie, miejsca uzdrowiskowe orientowane według wskazań lekarskich.

 


   

Refundowane w całości lub częściowo?

To, czy leczenie uzdrowiskowe będzie świadczone, jako kompleksowe (w całości refundowane), albo, jako z części odpłatne, wynika z powyżej podanych norm legislacyjnych, które lekarze powinni przestrzegać.

W przypadku kompleksowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego zakład ubezpieczeń zdrowotnych refunduje koszty leczenia, koszty związane z pobytem (noclegi, wyżywienie) na poziomie standardowym zakontraktowanym z usługodawcami leczenia uzdrowiskowego. Zakwaterowanie w uzdrowisku jest zapewniane w zależności od ilości wolnych miejsc w dwóch standardach (standard A, standard B). Obydwa standardy przedstawiają pokój dwuosobowy z podstawowym wyposażeniem, przy czym w standardzie A jest łazienka i WC integralną częścią pokoju, w standardzie B są dostępne w ramach obiektu zakwaterowania. Wszelkie inne wyposażenie pokoju (pokój jednoosobowy, telewizor, lodówka itp.) będzie oceniane, jako wyposażenie ponadstandardowe. W przypadku kompleksowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego transport do sanatorium i z powrotem refunduje ZUZ RCz tylko w przypadku, iż stan zdrowotny pacjenta, zgodnie z oświadczeniem lekarza prowadzącego, który transport ten przepisał, nie pozwala na korzystanie z normalnego sposobu transportu bez użycia usług transportu medycznego. W przypadku kompleksowego leczenia leczniczo-rehabilitacyjnego będzie pobyt osoby towarzyszącej refundowany tylko w przypadku, kiedy jego niezbędność potwierdzi lekarz rewizyjny (koszty osoby towarzyszącej refunduje zakład ubezpieczeń zdrowotnych pacjenta - noclegi i wyżywienie).

 

Drugi ze sposobów to uzdrowiskowe leczenie leczniczo-rehabilitacyjne z części odpłatne. W tym przypadku zakład ubezpieczeń zdrowotnych refunduje tylko standardowe leczenie oraz pozostałe koszty związane z pobytem pokrywa sobie pacjent sam. Wydatki finansowe pacjenta, którymi z części sobie pokrywa pobyt, są różne, i to w zależności na czasie trwania jego pobytu leczniczego, dalej na jakości noclegów oraz również na porze roku, którą sobie do leczenia uzdrowiskowego wybierze.
Wniosek na obydwa sposoby leczenia uzdrowiskowego powinien zaakceptować lekarz rewizyjny.