• Garance nejlepší ceny – nejnižší garantovaná cena při rezervaci pouze z našich webových stránek
  • Zdarma upgrade na vyšší typ pokoje (dle dostupnosti hotelu)
  • Zdarma parkování (u vyšších typů pokoje)
  • Změny v rezervaci zdarma
odeslat
Speciální nabídky Ceny a Rezervace
Garance nejlepší ceny
Příjezd 24
07 24
Odjezd 24
07 24
Počet dospělých
Počet dětí

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

 

Spa Resort Libverda (LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.), dále jen Spa Resort Libverda, provozující webovou stránku www.lazne-libverda.cz se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.
Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.
Týká se to:
funkcí a služeb webových stránek, které jsou Vám poskytovány, když navštěvujete naše webové stránky;
e-newsletterů;
e-mailů, jiných elektronických zpráv prostřednictvím telefonu a použití webových stránek a jiné komunikace mezi Vámi a společností Spa Resort Libverda.
Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webové stránky www.lazne-libverda.cz, přijímáte znění a postupy popsané v těchto Zásadách.
Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se využívaných služeb Spa Resortu Libverda, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat.

ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování odborných informací o ochraně osobních údajů a umožňovali vám získat ty podstatné informace o ochraně osobních údajů. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Osobní údaje budou ukládány a používány pro dobu nutnou pro informování Vás o zavádění nové evropské legislativy v oblasti ochranných údajů a následnou dobu, kdy budou její důsledky ještě blíže odborně specifikovány.
Přijímáme a uchováváme informace, jež vložíte na našich webových stránkách nebo jež nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem včetně např. informací, jež nám poskytnete během svého pobytu jako host některého z námi spravovaných hotelů. Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného. Avšak v případech, kdy se rozhodnete neposkytnout jisté informace, je možné, že nebudeme schopni odpovědět nebo zareagovat na Váš dotaz či požadavek a Vy nebudete moci využít některých nebo všech našich služeb. Pro úplnost uvádíme, že mezi informace, které od Vás získáváme, patří především tzv. povinně poskytované informace na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Jedná se o jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a konec ubytování, případně účel pobytu. Dále od Vás fakultativně můžeme požadovat další údaje v rozsahu SPZ Vašeho vozidla pro účely zajištění parkování, emailu a telefonního čísla pro účely zasílání obchodních sdělení.

E-mailová komunikace

Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, můžeme Vám e-mailem zasílat reklamní a marketingové materiály. V každém e-mailu, který Vám zašleme, Vám bude nabídnuta možnost neodebírat takovéto reklamní či marketingové materiály. Pokud budete ubytováni jako hosté v hotelech, jež spravujeme, můžeme rovněž po ukončení Vašeho pobytu použít Vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti. Pokud si nepřejete, aby Vám byl takový dotazník zaslán, můžete nás o této skutečnosti informovat na e-mailové adrese: info,lazne-libverda,cz V případě rezervace pobytů v hotelech, které spravujeme, přes internet Vám může být rovněž zasláno automaticky vygenerované e-mailové potvrzení, pokud s námi uskutečníte jakékoli nákupní transakce, a příležitostně od našich agentů rezervace prodeje, pokud jde o dotazy týkající se Vámi provedené rezervace jakýchkoli našich produktů a služeb.
Informace z ostatních zdrojů
Vedeni snahou o zvýšení úrovně personalizace našich služeb (například poskytování doporučení nebo speciální nabídek, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat) můžeme získat informace z ostatních zdrojů a doplnit je ke stávajícím informacím o Vás. V případech, kdy je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, uzavřít nebo plnit smlouvu s Vámi, případně odpovědět na Vaše dotazy či požadavky nebo reagovat na ně přijetím opatření, můžeme sdílet stávající informace se třetími stranami. Také využíváme poskytovatelů služeb třetích stran na zpracování plateb mezi rezervujícím a ubytováním. Tito poskytovatelé služeb sdílejí údaje o platbě, abychom tak mohli spravovat Vaše rezervace a ujistili se, že je s Vaší rezervací vše v pořádku.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které jsou podobné těm, které jste již užili nebo na které jste se dotazovali nebo které cílí na to, co Vás zajímá.
Vaše osobní údaje dále využíváme především z důvodu dokončení a správy Vaší rezervace a na jejím základě k plnění smlouvy o ubytování, což je pro naši společnost jako poskytovatele takových služeb nejdůležitější.
Vaše údaje používáme pro marketingové aktivity. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich kontaktních údajů za účelem zasílání novinek o produktech a službách souvisejících s Vaší návštěvou v našem hotelu, s vytvořením rezervace z Vaší strany nebo se založením uživatelského účtu. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru.
V některých případech Vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo SMS zprávy, v závislosti na kontaktních údajích, které jste nám poskytl/a. A komunikaci, kterou zašlete Vy nám, zpracováváme. Tato další komunikace se může uskutečnit z následujících důvodů:
1. Zpracování a odpovídání na všechny požadavky, které pocházejí od Vás týkajících se ubytování a rezervací.
2. V případě, že nedokončíte svoji online rezervaci, je možné, že vám pošleme e-mail s připomenutím, že máte nedokončenou rezervaci. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté rezervaci a nemusíte znovu vyplňovat své rezervační údaje.
3. Pokud využijete naše služby, je možné, že vám zašleme dotazník nebo vás požádáme o ohodnocení vaší zkušenosti s naší společností.
4. Je možné, že vám budeme muset poslat jiné administrativní zprávy, ke kterým patří upozornění týkající se bezpečnosti, přestože nemáte žádnou nadcházející rezervaci.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom Vás informovali o produktech a službách, které splňují výše uvedené podmínky, a to máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek Spa Resortu Liverda, našich zákazníků či jiných.
Jestli je v případě vaší rezervace z vaší strany nebo strany držitele karty, kterou byla rezervace zaručena, vyžadován chargeback, je možné, že budeme muset sdílet některé rezervační údaje s poskytovateli platebních služeb a relevantními finančními institucemi. Tyto údaje mohou zahrnovat kopii vašeho potvrzení rezervace nebo IP adresu, ze které byla provedena rezervace. Pokud to budeme považovat za nezbytné, můžeme za účelem odhalení a prevence podvodů vaše údaje sdílet s příslušnými finančními institucemi.
Osobní údaje zpřístupňujeme pro účely plnění právních povinností a v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů. Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.
Spolupracujeme s obchodními partery po celém světě. Někteří z těchto obchodních partnerů distribuují nebo propagují naše služby nebo pomáhají našim dalším obchodním partnerů distribuovat a propagovat jejich vlastní služby související s cestováním. Může to znamenat, že jejich služby jsou integrovány do naší webové stránky/aplikací, a mají povoleno Vám ukazovat personalizovanou reklamu.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám překládat reklamu Spa Resortu Libverda, zatímco si prohlížíte jiné stránky.
Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte však prosím na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

V souladu se zákony Evropské unie o zabezpečení dat, zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.
Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel, abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti. Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně 10 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování, práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti; dále můžete omezit rozsah osobních údajů, které o Vás zpracováváme; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, které o vás držíme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu: gdpr,lazne-libverda,cz. Dovolujeme si pro tento účel stanovit poplatek ve výši 150,- Kč. Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů. 

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem. Kontrolujte prosím často tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM SPA RESORTU LIBVERDA
(LÁZNÍ LIBVERDA A.S.)

Hlavním obsahem a nedílnou součástí věrnostního programu Spa Resortu Libverda je:

• sbírání věrnostních bodů a jejich následné uplatňování při koupi zboží a služeb;

• poskytování slev při koupi zboží a služeb;

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování věrnostního programu Spa Resortu Libverda a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Poskytnutí zboží, služeb a dalších benefitů vyplývajících z členství ve věrnostním programu Spa Resortu Libverda je založené na smluvním a předsmluvním vztahu. Smluvní vztah vzniká řádným vyplněním registračního formuláře do věrnostního programu Spa Resortu Libverda ze strany člena resp. budoucího člena Spa Resort Libverda věrnostního programu a zasláním do společnosti Spa Resort Libverda. Osobní údaje poskytnuté při registraci do věrnostního programu jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi budoucím členem věrnostního programu Spa Resortu Libverda a Spa Resortem Libverda. Pro zvyšování kvality poskytovaných služeb zpracovává Spa Resort Libverda osobní údaje členů věrnostního programu na základě oprávněného zájmu Spa Resortu Libverda jakožto správce.

Jaká jsou další práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

Jako člen věrnostního programu Spa Resortu Libverda máte

a) právo na opravu nepřesných či neúplných údajů;

b) právo na výmaz osobních údajů např. v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro naplnění původního účelu;

c) právo kdykoli odvolat svůj výslovný zvlášť poskytnutý souhlas ke kterékoli z ostatních marketingových aktivit a to na kontaktním e-mailu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.

KONTAKTUJTE NÁS

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme. Přehled těchto údajů si také můžete vyžádat zasláním e-mailu na gdpr,lazne-libverda,cz . Do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o osobní údaje“, abychom váš požadavek mohli zpracovat co nejrychleji.
Můžete nás kontaktovat i v případě, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje, které evidujeme, jsou nesprávné, pokud si myslíte, že už nejsme oprávněni používat vaše osobní údaje, nebo pokud máte jiné otázky týkající se použití vašich osobních údajů nebo Prohlášení o ochraně soukromí.
Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu.

Pokud dospějete k závěru, že v souvislosti s naším zpracováním Údajů došlo k porušení Vašich práv, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Spa Resort Libverda
Lázně Libverda 82, 463 62
Tel.: 482 368 111
Email: gdpr,lazne-libverda,cz