• Garance nejlepší ceny – nejnižší garantovaná cena při rezervaci pouze z našich webových stránek
  • Zdarma upgrade na vyšší typ pokoje (dle dostupnosti hotelu)
  • Zdarma parkování (u vyšších typů pokoje)
  • Změny v rezervaci zdarma
odeslat

Pojišťovny & dokumenty

Pobyty přes zdravotní pojišťovnu

 

Máme uzavřené smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna


Dokumenty ke stažení

Návrhová činnost pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je stanovena v § 33 Zákona o veřejném zdravotním pojištění a jeho přílohou č. 5 Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Odborná kritéria a další náležitosti pro poskytování této péče pak stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Nabízíme Vám možnost vyplnění návrhu ve formátu Word s předvyplněnými LÁZNĚMI LIBVERDA anebo online na webu Svazu léčebných lázní.