• Garance nejlepší ceny – nejnižší garantovaná cena při rezervaci pouze z našich webových stránek
  • Zdarma upgrade na vyšší typ pokoje (dle dostupnosti hotelu)
  • Zdarma parkování (u vyšších typů pokoje)
  • Změny v rezervaci zdarma
odeslat

Pojištěnci

Pro pojištěnce


Pobyty přes zdravotní pojišťovnu

Jaké jsou typy úhrad lázeňské péče?

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče. 
Hrazena je buď jako komplexní, nebo příspěvková. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči (příloha č. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění) stanoví jednotlivé indikace, délku léčebného pobytu, možnost jeho prodloužení, možnost opakování lázeňské léčby a jeho intervaly. Zákonem dané podmínky pro poskytování lázeňské péče jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb., která stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd.

 


   

Komplexní nebo příspěvková?

To, zda lázeňská péče bude poskytnuta jako komplexní (plně hrazená) nebo příspěvková, vyplývá z výše uvedených legislativních norem, kterými se lékař musí řídit.

Při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči
zdravotní pojišťovna hradí náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli lázeňské péče. Při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči dopravu do lázeňského zařízení a zpět hradí VZP ČR pouze v případě, že zdravotní stav pacienta podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby.
Pobyt průvodce u komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče se hradí pouze v případě, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař (náklady za průvodce hradí zdravotní pojišťovna pacienta – ubytování a stravování).

Druhým typem je příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. Zde zdravotní pojišťovna hradí pouze standardní léčení a ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám. Finanční výdaje jsou u příspěvkového pacienta různé, a to podle délky jeho léčebného pobytu, dále podle kvality ubytování a také podle ročního období, které si pro lázeňské léčení vybere.
Na oba zmíněné typy lázeňského léčení musí být návrh schválen revizním lékařem.
 

Jak do Lázní Libverda přes zdravotní pojišťovnu? 

1. Navštivte svého praktického lékaře, který na doporučení odborného lékaře zpracuje Návrh na Vaši lázeňskou péči.
Zažádejte, aby v návrhu uvedl LÁZNĚ LIBVERDA na prvním místě.
2. Návrh je zaslán zdravotní pojišťovně, kde revizní lékař návrh schválí/neschválí.
Během schvalovacího řízení se již můžete na rezervačním oddělení našich lázní informovat o volných termínech a případně si již provést i rezervaci. Pokud si nedomluvíte termín svého nástupu sami, bude Vám termín přidělen námi.
3. Schválený lázeňský návrh je doručen na rezervační oddělení – po zpracování je Vám zaslán zvací dopis a instrukce k nástupu.
Je-li Vám v případě PLP zaslán návrh na lázeňskou léčbu na Vaši adresu, zašlete jej doporučenou poštou do našich lázní.

Nevyhovuje mi termín pobytu - co s tím?

Pokud to kapacitní důvody dovolí, rádi se termínu Vašeho nástupu přizpůsobíme – je však nutné brát zřetel na platnost schváleného návrhu:

Komplexní lázeňská péče
 – nástup na pobyt je do 3 měsíců od vystavení návrhu, u pooperačních stavů do 3 měsíců po operaci

Příspěvková lázeňská péče – nástup na pobyt je do 6 měsíců od vystavení návrhu