• Gwarancja najlepszej ceny - uzyskaj 5% zniżkę
  • Upgrade na wyższy standard pokoju za darmo (w zależności od dostępności hotelu)
  • Bezplatny parking (w wyższych typach pokoi)
  • Zmiany w rezerwacji za darmo
Zatwierdź

Inne zabiegionstige

Joga 

Zasady jogi wywodzą się z koncepcji psychosomatycznej jedności duszy i ciała, kiedy po latach celowego przekręcania faktów oraz jednostronnej interpretacji tego, jak nasze ciało funkcjonuje, ponownie odkrywamy dawną prawdę tajemnicy ludzkiej egzystencji.

Współczesne zmodernizowane czasy nowożytne preferują głównie nieograniczony wzrost ekonomiczny i profit kładzie dosłownie za wszelką cenę na organizm ludzki nieproporcjonalne prawa, kiedy to za starania dostosować się do tego tempa płacimy dolegliwościami zdrowotnymi, z którymi nawet technicznie zaawansowana medycyna nie wie sobie rady. Ludzie z tego powodu szukają pomocy w tradycyjnych oraz na wieki sprawdzonych systemach leczenia całościowego i naturalnego jak na przykład ziołolecznictwo, homeopatia i akupunktura.

Joga mająca kilka tysięcy lat staje się aktualna właśnie z powodu swojego całościowego, a więc bardziej efektywnego dostępu, kiedy to nie oddziela od siebie symptomy duchowe i psychiczne oraz cielesne symptomy. Wprost przeciwnie, jej prawie cudowny wpływ na ludzkie zdrowie wynika właśnie z powyżej wspomnianego respektowania jedności nie tylko mentalnej, fizycznej, ale również duchowego rozmiaru organizmu ludzkiego. Wyraz joga powinien się więc przetłumaczyć jako zjednoczenie lub zharmonizowanie tych płaszczyzn. Nie tylko tradycyjna medycyna chińska, ale także indyjska ajurweda dostrzega chorobę jako problem zaburzonej jedności, a także równowagi, i to najczęściej pomiędzy przejawem psychicznym i somatycznym a między funkcjami psychicznymi i fizycznymi.

Nowocześnie mówi się o potrzebie podejścia psychosomatycznego.

Joga odróżnia się więc od innych dyscyplin, zwłaszcza fizycznych, właśnie naciskiem na świadomy sposób wykonywania ćwiczeń, które, aby uzyskać oczekiwany efekt terapeutyczny, muszą być wykonywane nie tylko fizycznie, ale także ze świadomym udziałem psychiki, gdy konieczne jest skoncentrować się na praktyczną realizację poszczególnych technik i ćwiczeń. W praktyce oznacza to, abyśmy nie ćwiczyli mechanicznie, ale z pełną uwagą na wykonywany ruch i technikę. Ludzki umysł ma tendencję do nieustannego przemieszczania nasi odwracania naszej uwagi poza siebie. Jeśli jesteśmy wszak bez siebie i poza sobą, nie możemy się nawet dobrze czuć. Ponieważ joga postrzega umysł jako energię, a nie jak jakieś chimeryczne nic, to właśnie praca z umysłem i uwagą w celu jej opanowania obok pracy z ciałem tak samo, jak nie ważniejszym kryterium skuteczności ćwiczenia w duchu jogi. Następnym czynnikiem charakteryzującym techniki jogi jest oddech. Oddech przyrównuje się nie tylko słownie do pojęcia duch. Oddech, jako przejaw ducha ma również swoją podstawę w cudzym słowie spirit, kiedy to wyraża jednak funkcję oddechu, jednak wyraża również treść pojęcia duch.

Aby więc osiągnąć właściwe i skuteczne ćwiczenia, dbamy podczas jogi o harmonizację funkcji fizycznej, umysłowej i duchowej, kiedy ta ostatnia funkcja przedstawiana jest właśnie uświadamianiem sobie oddechu, który staramy się zharmonizować z ćwiczeniem.

Te wymagania nie powinny nas, ale prowadzić w ramach starań o poprawność ćwiczeń do zwiększania napięcia, ale wręcz przeciwnie, do wyzwolenia, które jest także jakąś filozoficzną podstawą etycznej zasady niestosowania przemocy. Pewnym, w skrócie powiedziawszy, motywacyjnym zamiarem i celem naszego wysiłku powinno być nie tylko pewne opanowanie ciała, ale także opanowanie umysłu, ewentualnie naszej często podzielonej uwagi, gdy często w swoim życiu wykonujemy rzeczy bezmyślnie, automatycznie i rutynowo, co nas w minimalny sposób pozbawia tej niezbędnej radości, która jest niezbędną energią życiową, bez której życie straciłoby znaczenie. Uświadamiać sobie właśnie głębiej ten sens i zasadę bycia, który jest natury duchowej, a nie materialnej świadomym postępowaniem i życiem w pełnej uwadze na tutaj i teraz jakimś credo i celem spotkań, aby praktykować jogę w naszym uzdrowisku.