• Garance nejlepší ceny – nejnižší garantovaná cena při rezervaci pouze z našich webových stránek
  • Zdarma upgrade na vyšší typ pokoje (dle dostupnosti hotelu)
  • Zdarma parkování (u vyšších typů pokoje)
  • Změny v rezervaci zdarma
odeslat

Slovo lékaře

Slovo primáře

 

Pozici primáře a garanta Lázní Libverda vykonávám 20 let.
Jsem i lékař ortopedické kliniky FN Motol. Ponechal jsem si  i odbornou praxi.
Snažím se pochopit potřeby pacientů, kteří se připravují na kloubní náhradu, kteří jsou  na lůžku po úraze nebo po operaci a nemají představu o organizaci a významu pooperační rehabilitace. Učím studenty medicíny a vysvětluji jim význam léčebné rehabilitace poskytované v lázeňských zařízeních. Pacienti po operacích pohybového aparátu představují dnes 80% všech léčebných indikací ve Spa Resortu Libverda. Zbývající část představují kardiovaskulární  nemoci a další nemoci podle indikačního seznamu.

Lázně se vzájemně liší rehabilitačním zaměřením (specializací) a poskytovanou kvalitou. LÁZNĚ LIBVERDA se specializují na rehabilitaci pacientů po kloubních náhradách.
Úžasný vývoj kloubních implantátů v ortopedii, vývoj operačního instrumentária a operačních technik ve spondylochirurgii a v invazivní kardiologii v posledních 10 letech vyžadují změny rehabilitačních postupů, specializační znalosti. Snažím se přenášet zkušenosti operatéra do  pooperačních rehabilitačních postupů v lázních. Lázně Libverda spolupracujÍ se spondylochirurgií FN Motol a s 1.ortopedickou klinikou FN Motol, s ortopedickými a traumatologickými primariáty. Způsob časné pooperační rehabilitace vyžaduje nejenom zkušenost pracoviště, ale i důvěru vysílajících lékařů v bezchybný a komplexní proces lázeňské léčby. Nejenom přesně provedená operace, ale i přesně provedená rehabilitace zajistí dobrou funkci operovaného kloubu.

Pacientům, kteří se připravují na operaci kloubní náhrady doporučuji, aby si ještě před provedenou operací místo pooperační rehabilitace předem vybrali a zajistili.

 

MUDr. Milan Richtr, CSc.
Garant LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.