• Garance nejlepší ceny – nejnižší garantovaná cena při rezervaci pouze z našich webových stránek
  • Zdarma upgrade na vyšší typ pokoje (dle dostupnosti hotelu)
  • Zdarma parkování (u vyšších typů pokoje)
  • Změny v rezervaci zdarma
odeslat
Speciální nabídky Ceny a Rezervace
Garance nejlepší ceny
Příjezd 02
04 20
Odjezd 02
04 20
Počet dospělých
Počet dětí

Historie

Historie

 

První historickou zmínku o obci lze nalézt v urbáři frýdlantského panství z roku 1381 uloženém ve státním archivu v Děčíně.  
Tehdejší název obce zněl Lybenwerde. Známou začala být obec již koncem 14. století, kdy se začaly šířit zprávy o léčivých účincích zdejšího pramene. Hlavními šiřiteli byli poutníci, kteří se zde osvěžovali „Boží vodou“ cestou z Lužice do mariánského poutního kostela Navštívení Panny Marie v sousedních Hejnicích. Libverda se již tehdy mohla pochlubit slavnými hosty. Kromě saského kurfiřta Augusta I. k nim patřil český humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Od konce 16. století zdejší minerální vody pomáhají pacientům ze všech koutů Evropy.